Минимални размери

Минималната ширина е 60 см. Минималната дължина зависи от височините на холния и трапезния варианти. По подразбиране ги правим 51 см на холния и 75 см на трапезния. В следваща табличка са описани другите възможни минимални дължини при намаляне на височините. Няма как да се избегнат, защото под основния плот трябва да се скрият краката на трапезния вариант, а височината на холния са подвижните плотове, които се добавят към тази дължина. Не е речено, че трябва да си поръчвате на минималните. Всички размери са на една цена. 

Избрана височина на трапезния вариант

Избрана височина на холния вариант

Минималната дължина на холния ваиант може да е

Минималната дължина на трапезния вариант може да е 

75 см

51 см

93 см

191,2 см

75 см

45 см

93 см

178,8 см

75 см

40 см

93 см

168,4 см

70 см

51 см

88 см

186,2 см

70 см

45 см

88 см

173,8 см

70 см

40 см

88 см

163,4 см