ЗАОБЛЕНИ ЪГЛИ

Когато предлагания за плочата кант е с дебелина до 1 мм можем да заоблим ъглите на плотовете. Увеличава цената на масата с 25 лв заради допълнителните операции и усложнено кантиране.

Много красиво и удобно за употреба се получава при комбиниране със заоблени кантове (възможно само при фурнировани или боядисани маси от MDF)


ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИИТЕ

ВИДЕО